فروشگاه ما

-60%

کلاس آنلاین رویت معماری

1,120,000 تومان2,800,000 تومان

مدرس: زهرا صادقی

شروع کلاس: 29 مهر ماه

روزهای برگزاری: پنج‌شنبه

ساعت برگزاری: 9 الی 12:30

تعداد ساعت: 84 ساعت (24 جلسه 3:30 ساعته)

ظرفیت: 15 نفر

نرم‌افزار آموزشی: رویت

برچسب‌ها:
^ ^
سرفصل آموزشی:
  • کلیات
 • آشنایی با مفهموم BIM در Revit Architecture – چرا Revit ؟
 • معرفی کلی نرم‌افزار Revit Architecture
 • کنترل و تنظیم Tab ‌ها و Panel‌ها در Revit
 • کنترل و استفاده از Quick Access Toolbar
 • مدیریت Option Bar
 • بررسی و تنظیم پنجره Properties
 • آموزش درک و شناسایی و مدیریت پنجره Project Browser
 • شناخت فرمت‌های تمپلیت Revit Architecture
 • آموزش تنظیم و درک مقیاس در Revit
 • کاربرد و معرفی View Control Bar
 • آموزش گزینه‌های Visual Style در Revit
 • آموزش کامل پنجره Graphic Display Options
 • بررسی Crop View
 • معرفی برش سه بعدی
 • آموزش ابزار Align و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Offset و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Mirror و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Split و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Trim و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Move و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Copy و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Rotate و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Array و تکنیک‌های آن
 • آموزش ابزار Scale و تکنیک‌های آن
 • آموزش ویژگی Element Graphics بر روی عناصر
 • آموزش کامل استفاده از ابزار Level
 • ساختن نماد Level و استفاده در پروژه‌ها
 • آموزش ابزار Filter و تکنیک‌های استفاده از آن
 • آموزش و مدیریت پنجره Visibility/Graphics به صورت حرفه ای
 • آموزش مدیریت و کاربرد پنجره Object Style و اهمیت آن در پروژه‌ها
 • آموزش پنجره Snap
 • آموزش پنجره Project Information در Revit
 • آموزش تمامی ابزارهای لیست Additional Settings در Revit
 • آموزش کاربرد و استفاده از Design Options در پروژه‌ها
  • معرفی دیوار در Revit
 • آموزش تکنیک‌های اولیه جهت ترسیم دیوارها
 • آموزش کامل پارامترهای دیوار در Properties
 • آموزش گزینه‌های پنجره Edit Type برای دیوار
 • آموزش حرفه ای لایه بندی برای دیوارها مخصوص فاز دو
 • آموزش کنترل لایه‌های دیوار
 • آموزش ویرایش لایه‌های دیوار
 • آموزش ایجاد لایه‌های دیوار روی یکدیگر
 • آموزش تکنیک‌های حرفه ای دیوار برای فاز دو
 • کنترل ارتفاع معماری و سازه ای هر طبقه برای ترسیم دیوارها
 • چگونگی اتصال اصولی و صحیح نازککاری دیوارها با سقف‌های کاذب
 • آموزش ابزارهای ویرایشی دیوارها
 • آموزش ترسیم دیوارهای شیشه ای
 • آموزش تنظیمات دیوار‌های شیشه ای در پنجره Properties
 • آموزش تنظیمات پنجره Edit Type برای دیوارهای شیشه ای
 • آموزش Stacked Wall
 • آموزش کاربرد Stacked Wall در پروژه‌های فاز ۲
  • معرفی فمیلی در Revit
 • معرفی ویژگی فمیلی‌ها و مقایسه آن‌ها
 • کاربرد System Family و بررسی آن به صورت تخصصی
 • نحوه انتقال عناصر System Family بین پروژه‌ها
 • معرفی Loadable Family در Revit
 • معرفی In-Place Family در Revit
 • آموزش انواع Loadable Family در Revit
 • آشنایی با انواع تمپلیت‌های فمیلی
 • آشنایی با محیط فمیلی
 • آشنایی با Reference Plane
 • آشنایی با تنظیمات و ایجاد Reference Plane
 • آموزش ابزار Extrusion در فمیلی
 • آموزش مشخصات و گزینه‌های ابزار Extrusion
 • آموزش کنترل فمیلی‌های ساخته شده با ویژگی Visibility Settings
 • آموزش کنترل Detail Level‌ها برای فمیلی ساخته شده
 • آموزش کنترل و تنظیم Host برای فمیلی‌ها
 • آموزش مشخصات و گزینه‌های ابزار Blend
 • آموزش ابزار Revolve برای ایجاد فمیلی
 • آموزش مشخصات و گزینه‌های ابزار Revolve
 • آموزش ابزار Sweep برای ایجاد فمیلی
 • آموزش مشخصات و گزینه‌های ابزار Sweep
 • آموزش ابزار Sweep Blend برای ایجاد فمیلی
 • آموزش مشخصات و گزینه‌های ابزار Sweep Blend
  • معرفی Door در Revit
 • معرفی و ایجاد Door
 • آموزش ایجاد Tag بر اساس نقشه‌های فاز دو
 • تکنیک‌های ابزار Door در پروژه‌های فاز دو
  • معرفی Window در Revit
 • آموزش قرار دادن Window بر روی دیوارها
 • آموزش ایجاد Tag بر اساس نقشه‌های فاز دو
 • تکنیک‌های ابزار Window در پروژه‌های فاز دو
  • معرفی Floor در Revit
 • آموزش ایجاد Floor برای پروژه‌ها
 • تنظیمات پنجره Properties کف
 • آموزش نازککاری کف‌ها
 • آموزش چگونگی کف‌های سازه و معماری برای فاز دو
 • آموزش ایجاد بازشو به صورت صحیح در کف‌ها
 • آموزش ابزارهای Shape Editing در کف‌ها
 • آموزش شیب بندی صحیح برای کف‌ها
  • معرفی Ceiling در Revit
 • آموزش ابزار Ceiling جهت ترسیم سقف کاذب
 • آموزش ویرایش سقف‌های کاذب
 • آموزش ایجاد ابزار بر روی سقف‌های کاذب
 • آموزش تکنیک‌های سقف کاذب برای پروژه‌های فاز دو و اجرایی
 • آموزش کنترل نازککاری دیوارها با سقف کاذب
 • معرفی انواع سقف‌ها و اجزای آنها
 • آموزش تنظیمات سقف‌های ترسیم شده
 • آموزش ایجاد Gutter برای سقف‌ها
 • آموزش ایجاد پروفیل برای اجرای سقف‌ها
  • معرفی پله، نرده و رمپ در Revit
 • آموزش ابزار پله و انواع حالت‌های موجود
 • آموزش پارامترهای پنجره Properties پله‌ها
 • آموزش تکنیک‌های ایجاد نازککاری برای پله‌ها
 • آموزش ایجاد تنظیمات سنگ کف پله با تکنیک‌های فاز دو
 • آموزش ایجاد سنگ پیشانی پله و تکنیک‌های اجرایی
 • آموزش تنظیمات پاگرد پله بر اساس جزئیات اجرایی
 • آموزش تنظیمات خط مسیر پله
 • آموزش تنظیمات خط برش پله
 • آموزش ابزار رمپ
 • آموزش تنظیمات رمپ
 • روش ایجاد اصولی رمپ برای پروژه‌های اجرایی و فاز دو
 • آموزش تکنیک‌های ترسمی رمپ برای فاز دو
 • آموزش نرده
 • آموزش ویژگی‌های نرده
 • آموزش تنظیمات پروفیل بالای نرده به صورت دقیق
 • آموزش ایجاد پروفیل‌های طولی با تکنیک‌های بی نظیر
 • آموزش تنظیمات Post و Pattern در نرده
 • آموزش ایجاد نرده‌های سفارشی
 • کنترل نرده‌ها بر روی پله‌ها
 • آموزش ایجاد فمیلی اجزای نرده
  • معرفی Text, Callout, Room, Legend  در Revit
 • آموزش Model Text و تکنیک و ترفندهای آن
 • آموزش استفاده از Model Line
 • آموزش ایجاد Model Group و تنظیمات و تکنیک‌های آن
 • آموزش Room گذاری در Revit
 • آموزش تنظیمات Room در پلان
 • آموزش تکنیک‌های بخش Room مخصوص فاز دو اجرایی
 • آموزش کنترل مساحت واحد‌های پروژه
 • آموزش انواع بازشوها
 • آموزش تکنیک‌ها و ترفند‌های بازشوها در پروزه‌ها
 • آموزش انواع اندازه گذاری در پروژه
 • آموزش تنظیمات اندازه گذاری
 • آموزش تکنیک‌ها و ترفند‌های اندازه گذاری
 • آموزش ایجاد متن در Revit
 • آموزش ایجاد برش در پلان
 • آموزش انواع حالات برش در پروژه
 • تنظیمات، ترفندها و تکنیک‌های خطوط برش
 • آموزش ایجاد Callout در پروژه
 • تکنیک‌های Callout و تنظمات آن
 • آموزش ایجاد انواع نما (داخلی و خارجی)
 • آموزش کاربرد Elevation در پروژه
 • آموزش ایجاد دید دوبعدی و کاربردهای آن
 • چگونگی ایجاد دید Legend در پروژه
 • آموزش کاربرد Legend برای پروژه‌های فاز دو
 • آموزش انواع کپی از دید‌ها
 • آموزش ایجاد انواع دید‌های سه بعدی
 • آموزش ایجاد دید‌های سه بعدی به صورت تکنیکی
 • آموزش ابزارهای بخش دیتیل
 • آموزش تکنیک‌های بخش دیتیل برای فاز دو
 • آموزش انواع فمیلی‌های دیتیل
 • آموزش ایجاد انواع‌هاشور در Revit به صورت حرفه ای
 • آموزش تگ‌ها بر روی عناصر
 • آموزش تگ‌ها بر اساس متریال عناصر
 • تکنیک‌های استفاده از تگ‌ها
 • همه چیز درباره انواع تگ‌ها
 • آشنایی با Keynote
 • آموزش انواع keynote
 • آموزش کاربرد Keynote
 • آموزش حرفه ای Keynote مخصوص پروژه‌های فاز دو
  • معرفی Link در Revit
 • آموزش لینک فایل Revit با تنظیمات و ترفند‌های آن
 • آموزش لینک فایل IFC به صورت حرفه ای و تکنیکال
 • آموزش لینک و وارد کردن فایل DWG (اتوکد) به Revit
 • آموزش لینک و وارد کردن انواع فرمت‌های CAD به Revit
 • آموزش لینک توپوگرافی نرم‌افزار سیویل تری دی به Revit
 • آموزش تکنیکال لینک DWF در Revit
 • آموزش لینک ابر نقاط در پروژه‌ها
 • آموزش وارد کردن فرمت PDF در Revit
 • آموزش شیت بندی پروژه
 • آموزش کنترل دید‌ها در شیت
 • آموزش پنجره متریال در Revit
 • آموزش ایجاد متریال
 • آموزش تکنیک‌های ایجاد متریال
 • آموزش پارامترهای پنجره متریال برای خروجی متره
 • آموزش ایجاد کتابخانه متریال
  • انتقال از Revit به سایر محیط‌ها
 • آموزش انتقال Revit به لومیون برای رندرهای تصویر و انیمیشن حرفه ای
 • آموزش کاربرد حرفه ای Twinmotion در مدلهای BIM
 • آموزش انتقال به اتوکد
 • تکنیک‌های خروجی به اتوکد
 • آموزش کامل پارامترهای پنجره انتقال به اتوکد
 • آموزش خروجی فرمت DWF
 • آموزش کاربرد و تکنیک خروجی DWF
 • آموزش خروجی IFC
 • تکنیک و کاربرد و اهمیت خروجی IFC در پروژه‌های BIM
 • آموزش انتقال به نویس ورکز
 • آموزش استفاده از ابزار Phases
 • آموزش تکینک‌های Phases در پروژه‌های BIM
  • معرفی متره در Revit
 • آموزش انواع متره در Revit
 • آموزش تکنیک‌های متره در Revit
 • آموزش انتقال متره به اکسل
 • آموزش متره مخصوص اجرا
  • انجام یک پروژه فاز دو معماری

بررسی

هنوز بررسی وجود ندارد.

اولین نفری باشید که برای “کلاس آنلاین رویت معماری” نظر میدهید;

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست علاقه مندی ها 0