ایشان مدرس دوره های lumion مدرسه نرم افزار میباشند.