نمونه مدرک هنرجویان دوره

هنرجویان مدرسه نرم افزار (اعم از دوره های آنلاین  و حضوری و پکیج های آموزشی)، پس از اتمام دوره با انجام تمرین و پروژه های تعیین شده توسط استاد، مدرک معتبر و قابل ترجمه دریافت می کنند که به صورت آنلاین قابل استعلام می باشد.